NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nasza firma w swojej historii była wielokrotnie wyróżniania i nagradzana. Projektowanie i produkcja wysokojakościowych wyrobów ale też etyka prowadzonego przez nas biznesu pozwala nam bycie docenianym przez niezależne instytucje i organizatorów konkursów zarówno branżowych jak i o znacznie szerszym zakresie.

WYBRANE WYRÓŻNIENIA I NAGRODY PRZYZNANE FIRMIE I WŁAŚCICIELOM

2018 – tytuł Innowacyjna Firma w programie Innowacja Roku 2018

2017 – tytuł Najwyższa Jakość Quality International 2017 oraz Srebrne Godło QI 2017

2016 – Złoty medal Międzynarodowych Targów Innowacji INTARG

2016 – Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2016 za zrealizowany projekt „Optymalizacja logistyki wewnętrznej zakładu produkcyjnego firmy MAN w Niepołomicach poprzez wdrożenie systemu transportu wewnętrznego E-LINER”

2016 – Tytuł „Innovatora Małopolski”

2015 – Wyróżnienie w organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

2015 – „Lider Przedsiębiorczości roku 2015”

2015 – Nagroda Główna w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji za system transportu intralogistycznego E-Liner

2013 – Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezesa Firmy

2010 – odznaczenie „Honoris Gratia” Prezydenta Krakowa

2007 – po otrzymaniu 5 lat z rzędu nagród Fair Play, Firma otrzymała statuetkę Fair Play.

2005 –„Lider Przedsiębiorczości roku 2005”, wpis do „Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej”

2004 – laureat konkursu „Polski Sukces 2003”

2001 – tytuł „Małopolskiego Rzemieślnika Roku 2000”

2001 – zakwalifikowanie się do „Złotych firm regionu” w plebiscycie Gazety Krakowskiej i otrzymanie dyplomu „Lidera Regionu Małopolskiego”

2001 –  zdobycie tytułu „Lidera Przedsiębiorczości roku 2001” w Polsce

2000 – wyróżnienie w konkursie „Małopolski Rzemieślnik Roku 1999”, „Honorowa Odznaka Rzemiosła”

1998 – „Złota odznaka za zasługi w rzemiośle”