SYSTEM RUROWO - ZŁĄCZKOWY: ZAKRES ZASTOSOWANIA

System rurowo - złączkowy znajduje coraz szersze grono zwolenników wśród producentów wdrażających Lean Manufacturing. Elastyczność produkcji w dużym stopniu zależy od możliwości szybkiego dostosowania layoutu fabryki do bieżących potrzeb. Modułowa budowa i szeroki wachlarz elementów składowych systemu daje przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami (w domyśle spawanymi). Od momentu zaprojektowania konstrukcji do realizacji nieraz mija parę godzin, a w przypadku modyfikacji, parę minut.
Cenną cechą systemu jest jego uniwersalne zastosowanie. Odpowiednio zaprojektowane złączki pozwalają na budowanie zarówno statycznych jak i dynamicznych konstrukcji dając tym przewagę nad alternatywnymi systemami opartymi na profilach aluminiowych.

System PJ jest systemem modułowym, na który składają się rury (powlekane ABS, antystatyczne ESD oraz niklowane), złączki, listwy rolkowe, koła oraz różnego rodzaju elementy wykończeniowe.
System umożliwia szybką, łatwą oraz czystą produkcję bez posiadania dodatkowych umiejętności i specjalistycznych narzędzi do montażu, a różnorodność komponentów gwarantuje wykonanie dowolnej przestrzennej konstrukcji.

W zakładach produkcyjnych coraz ważniejszą rolę odgrywa personalizacja narzędzi. Dotyczy to zarówno obszarów bezpośrednio produkcyjnych jak i logistyki. Od elastyczności procesu produkcyjnego zależy efektywność pracy oraz koszty ponoszone w efekcie wprowadzanych zmian. To właśnie zmiany są motorem napędowym rozwoju dlatego miejsce i narzędzia powinny być dostosowane do zmiennych warunków panujących na rynku konsumenckim. System rurowo - złączkowy (System PJ) doskonale nadaje się do modelowania rozwiązań elastycznych. Dzięki modułowej budowie, szerokiemu wachlarzowi elementów składowych i zaangażowaniu Lean Teamów zmiany stają się czymś naturalnym i prostym.

System PJ nadaje się zarówno do budowy konstrukcji statycznych jak i dynamicznych, czym wyróżnia się w stosunku do rozwiązań opartych o systemowe profile aluminiowe. Komponenty są tak zaprojektowane, by w czasie pracy działały sprężyście i nie ulegały rozkręcaniu się.

Stosowanie PJ Systemu nie wyklucza również możliwości korzystania z systemów alternatywnych. Odpowiednio zaprojektowane łączniki pozwolą na użycie kilku systemów równocześnie.

Niewątpliwym atutem budowania konstrukcji w oparciu o system rurowo - złączkowy jest prostota montażu. Za pomocą jednego klucza, możemy zmienić rozstaw podpór, wysokość szerokość konstrukcji oraz wiele innych tworząc produkt personalizowany, czyli taki jaki spełni aktualne potrzeby.

W zakładach produkcyjnych coraz ważniejszą rolę odgrywa personalizacja narzędzi. Dotyczy to zarówno obszarów bezpośrednio produkcyjnych jak i logistyki. Od elastyczności procesu produkcyjnego zależy efektywność pracy oraz koszty ponoszone w efekcie wprowadzanych zmian. To właśnie zmiany są motorem napędowym rozwoju dlatego miejsce i narzędzia powinny być dostosowane do zmiennych warunków panujących na rynku konsumenckim. System rurowo - złączkowy (System PJ) doskonale nadaje się do modelowania rozwiązań elastycznych. Dzięki modułowej budowie, szerokiemu wachlarzowi elementów składowych i zaangażowaniu Lean Teamów zmiany stają się czymś naturalnym i prostym.