JAKOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań by oferować Państwu produkty wysokiej jakości, dlatego na terenie naszego zakładu produkcyjnego panują najwyższe standardy, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty: ISO: 9001:2015 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO:3834-2 (Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych).

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY WAMECH

1. Jakość oznacza spełnienie bieżących potrzeb i przyszłych oczekiwań Klienta, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia interesów własnych Firmy. Oznacza to, że jakość stanowi zawsze kompromis pomiędzy możliwościami technicznymi i kosztami wytwarzania. Właściwie rozumiana jakość jest zawsze opłacalna.

2. Zabezpieczenie właściwej jakości jest wykonywane prewencyjnie tzn. samokontrola przebiega już w początkowych fazach wykonywania produkcji.

3. Jakość jest wypracowana przez Zarząd i Współpracowników. Dlatego też, właściwe kierowanie zespołem traktujemy jako warunek konieczny dla utrzymania stabilnej jakości w każdym zakresie działania przedsiębiorstwa.

4. Wymagania jakościowe wynikają z potrzeb zgłaszanych przez Klientów, oraz norm i praw.

5. Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością wg aktualnej wersji PN-EN ISO 9001 oraz ISO 3834-2, a dla produktów budowlanych norma PN-EN 1090-2.

POSIADANE CERTYFIKATY