JAKOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań by oferować Państwu produkty wysokiej jakości, dlatego na terenie naszego zakładu produkcyjnego panują najwyższe standardy, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty: ISO: 9001:2015 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO:3834-2 (Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych).

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY WAMECH

1. Jakość oznacza spełnianie bieżących potrzeb i przyszłych oczekiwań klienta, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia interesów własnej firmy. Oznacza to, że jakość stanowi zawsze kompromis pomiędzy możliwościami technicznymi i kosztami wytwarzania. Właściwie rozumiana i produkowana jakość jest przez to zawsze opłacalna.

2. Zabezpieczenie właściwej jakości jest wykonywane prewencyjnie tzn. samokontrola przebiega już w początkowych fazach wykonywania produkcji.

3. Jakość jest wypracowana przez wszystkich członków załogi. Dlatego też właściwe kierowanie zespołem traktujemy jako warunek konieczny dla utrzymania stabilnej jakości w każdym zakresie działania przedsiębiorstwa.

4. Żądania jakościowe wynikają z potrzeb zgłaszanych przez klientów oraz norm i praw. Są one opisane szczegółowo w procedurach, wskazówkach, instrukcjach i są w każdej chwili dostępne.

5. Wdrożenie i utrzymanie systemu jakości wg ISO 9001 daje podstawy organizacyjne i jest środkiem pomocniczym w realizacji zamierzonego przez WAMECH celu: osiągnięcia jakości oczekiwanej przez klienta, przy współudziale i z pomocą wszystkich współpracowników.

6. Życzeniem załogi jest produkowanie takich wyrobów, jakie sami chcieliby kupić.

POSIADANE CERTYFIKATY

wamec certyfikat iso 9001
certyfikat spawania