PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UE

Chcąc zachować dynamikę rozwoju nasza firma korzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej, które pozwala na stałe poszerzanie gamy produktów i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ostatnich latach zrealizowaliśmy następujące projekty przy wykorzystaniu funduszy unijnych:

LISTA PROJEKTÓW

Informacja o projekcie:
Firma WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa Beneficjenta:
WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA

Okres realizacji:
01.07.2020 – 30.09.2020

Cel:
Pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość projektu:
229 678,44 zł.

Informacja o projekcie:
Firma WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt.: „Wdrożenie strategii rozwoju działalności międzynarodowej w firmie Wamech” z poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Tytuł projektu:
„Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju działalności międzynarodowej firmy WAMECH”
Nazwa Beneficjenta:
WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu:
Wartość projektu netto: 398 050,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 179 122,50 PLN
Okres realizacji:
01.05.2018 – 01.05.2022

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie obecności firmy WAMECH na rynkach zagranicznych - Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania.

Informacja o projekcie:
Firma WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt.: „Wdrożenie strategii rozwoju działalności międzynarodowej w firmie Wamech” z poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Tytuł projektu:
„Wdrożenie strategii rozwoju działalności międzynarodowej w firmie Wamech”
Nazwa Beneficjenta:
WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu:
Wartość projektu netto: 393 939,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 196 969,50 PLN
Okres realizacji:
16.05.2016 – 15.05.2017
Cele projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy WAMECH (produkty intralogistyczne dla logistyki wewnętrznej zakładów produkcyjnych: wózki, platformy, obrotnice) na rynki sześciu wskazanych i rekomendowanych krajów docelowych, czyli na rynek: Niemiec, Francji, Austrii, Czech, Węgier, Słowacji w okresie wrażania Strategii Działalności Eksportowej firmy WAMECH.
Planowane efekty:
• Nawiązanie kontaktu z co najmniej 46 firmami z rynków docelowych, które byłyby zainteresowane produktami Spółki w okresie realizacji projektu,
• Podpisanie 6 kontraktów handlowych z firmami z rynków docelowych w okresie realizacji projektu,-
• Wygenerowanie przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych,
• Utrzymanie wysokiego udziału eksportu w ogólnych przychodach ze sprzedaży;
• Rozwój firmy WAMECH w oparciu o zyski z działalności eksportowej;
• Wzrost konkurencyjności produktów firmy WAMECH zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym;
• Zwiększenie rozpoznawalności marki firmy WAMECH i jej produktów zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym;
• Efektywna promocja produktów będących przedmiotem eksportu firmy WAMECH podczas uczestnictwa w międzynarodowych targach branżowych;
• Efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w posiadanych zasobach rzeczowych i doświadczeniu właścicieli i pracowników firmy WAMECH;
• Promowanie polskiej przedsiębiorczości za granicą poprzez oferowanie produktów (produkty intralogistyczne dla logistyki wewnętrznej zakładów produkcyjnych: wózki, platformy, obrotnice) dla klientów z zagranicy.

Harmonogram projektu:

ETAP 1: 16.05.2016 – 31.10.2016
Realizacja zadania przewiduje określenie potencjalnych partnerów handlowych, wyszukania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na wybranych rynkach zagranicznych: Niemiec, Francji, Austrii, Węgier, Czech i Słowacji.
W zadaniu tym dokonane będą również usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem, a także rezerwacja miejsca wystawienniczego na Targi LogiMAT 2017 w Stuttgarcie.
Postęp prac: etap zakończony i zrealizowany.

ETAP 2: 01.11.2016 – 31.01.2017
Realizacja zadania przewiduje określenie wizerunku spółki WAMECH na rynkach zagranicznych stanowi podstawę identyfikacji firmy wśród potencjalnych klientów. W związku z powyższym zakupione zostaną usługi doradcze w zakresie opracowania koncepcji marki/ wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, tj. Niemiec, Francji, Austrii, Węgier, Czech i Słowacji.
W ramach zadania dokonana również zapłata z tytułu wynajęcia powierzchni wystawienniczej na targach LogiMAT 2017 w Stuttgarcie.
Postęp prac: etap zakończony i zrealizowany.

ETAP 3: 01.02.2017 – 15.05.2017
Realizacja zadania przewiduje zakup usług doradczych w zakresie dostosowania produkcji produktu i jego właściwości do wymagań docelowego rynku zagranicznego, czyli Niemiec, Francji, Austrii, Czech, Węgier i Słowacji.
Realizacja zadania przewiduje również uczestnictwo w branżowej i międzynarodowej imprezie wystawienniczej LogiMAT 2017 w okresie 14 – 16.03.2017 w Stuttgarcie.
Postęp prac: etap w trakcie realizacji.

Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych zakupiliśmy specjalistyczne urządzenia do obróbki materiałów oraz wytwarzania innowacyjnych produktów.