INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Doceniamy potencjał drzemiący w młodych osobach dlatego też dajemy możliwość odbycia staży w naszej firmie i możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu na rynku pracy. Praktykanci i stażyści w naszej firmie mogą liczyć na miła atmosferę oraz pełne wsparcie merytoryczne i techniczne. Czas stażu to także okres w którym mamy możliwość lepszego poznania danej osoby i wdrożenia jej w specyfikę działania naszej firmy. Uczestnictwo w realizacji projektów w naszej firmie pozwala na zdobycie wyjątkowych doświadczeń ale także stwarza możliwości podjęcia dalszej współpracy po odbyciu stażu.

AKTUALNE OFERTY STAŻY I PRAKTYK

W tym momencie nie poszukujemy stażystów i praktykantów.

Mimo to, jeśli uważasz że będziesz do nas pasował, zachęcamy do wysłania aplikacji tutaj, lub na adres e-mail rekrutacja@wamech.pl.