INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Doceniamy potencjał drzemiący w młodych osobach dlatego też dajemy możliwość odbycia staży w naszej firmie i możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu na rynku pracy. Praktykanci i stażyści w naszej firmie mogą liczyć na miła atmosferę oraz pełne wsparcie merytoryczne i techniczne. Czas stażu to także okres w którym mamy możliwość lepszego poznania danej osoby i wdrożenia jej w specyfikę działania naszej firmy. Uczestnictwo w realizacji projektów w naszej firmie pozwala na zdobycie wyjątkowych doświadczeń ale także stwarza możliwości podjęcia dalszej współpracy po odbyciu stażu.

AKTUALNE OFERTY STAŻY I PRAKTYK

STAŻ W DZIALE SPRZEDAŻY - MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA

Zapraszamy do kontaktu i składania aplikacji: rekrutacja@wamech.com