KVALITA

Vyvíjame všetko úsilie, aby sme vám ponúkli výrobky vysokej kvality, preto na území nášho výrobného závodu panujú najvyššie štandardy, čo potvrdzujú dosiahnuté ocenenia: ISO: 9001: 2015 (systém riadenia kvality) a ISO: 3834-2 (Kvalitatívne požiadavky na zváranie kovových materiálov)

POLITIKA KVALITY FIRMY WAMECH

1. Kvalita znamená splnenie aktuálnych potrieb a budúcich očakávaní zákazníka a zároveň potrebu zabezpečiť záujmy vlastnej firmy. Kvôli tomu je kvalita vždy kompromisom medzi technickými možnosťami a výrobnými nákladmi. Správne chápaná a produkovaná kvalita sa vďaka tomu vždy oplatí.
2. Zabezpečenie správnej kvality prebieha preventívne, samokontrola beží už v počiatočných fázach realizácie výroby.

3. Kvalita je vytváraná všetkými členmi personálu. Preto tiež chápeme správne riadenie tímu ako podmienku nevyhnutnú pre udržanie stabilnej kvality v každej oblasti činností spoločnosti.

4. Kvalitatívne požiadavky plynú z potrieb vykazovaných zákazníkmi, normami a zákonmi. Sú podrobne popísané v postupoch, pokynoch, návodoch a sú vždy dostupné.

5. Zavedenie a udržanie systému kvality podľa ISO 9001 poskytuje organizačné základy a predstavuje pomocný prostriedok pri realizácii cieľa zamýšľaného WAMECH: dosiahnutiu kvality očakávané zákazníkom za spoluúčasti a s pomocou všetkých spolupracovníkov.

6. Prianím zamestnancov je vyrábať také výrobky, aké by sami chceli kupovať.

NAŠE CERTIFIKÁTY