ROZSAH POUŽÍVANIA

Trubkový stavebnicový systém si nachádza celý rad priaznivcov medzi výrobcami zavádzajúcimi Lean Manufacturing. Pružnosť výroby do značnej miery závisí na možnosti rýchleho prispôsobenia layoutu továrne aktuálnym potrebám. Modulová stavba a široké spektrum zložiek systému poskytujú prevahu nad tradičnými riešeniami (v zmysle zvárania). Od okamihu navrhnutia konštrukcie po realizácii neraz uplynie len pár hodín a v prípade úpravy len pár minút.
Cennou vlastnosťou systému je jeho univerzálne využitie. Správne navrhnuté spoje umožňujú stavbu ako statických, tak i dynamických konštrukcií, čo im dáva prevahu nad alternatívnymi systémami založenými na hliníkových profiloch.
System PJ je modulový systém, ktorý tvoria rúrky (potiahnuté ABS, antistatickým ESD a poniklované), spojky, valčekové lišty, kolesá a zakončovacie prvky rôzneho druhu.
Systém umožňuje rýchlu, jednoduchú a čistú výrobu, bez toho aby ste museli mať k dispozícii ďalšie schopnosti a špeciálne montážne náradie, a rôznorodosť komponentov zaručuje zhotovenie ľubovoľnej priestorovej konštrukcie.
Vo výrobných závodoch zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu personalizácia nástrojov. Týka sa to nielen priamych výrobných oblastí, ale aj logistiky. Na pružnosti výrobného procesu závisí efektivita práce a náklady nesené vo výsledku zavedených zmien. Práve tieto zmeny sú motorom rozvoja, preto musí byť miesto a nástroje prispôsobené premenlivým podmienkam panujúcim na spotrebiteľskom trhu. Trubkový stavebnicový systém (System PJ) sa dokonale hodí k modelovaniu pružných riešení. Vďaka modulovej konštrukcii, širokému spektru súčasti a zapojeniu Lean team sa zmeny stávajú niečím prirodzeným a jednoduchým.
Systém PJ sa hodí ako k stavbe statických konštrukcií, tak i dynamických, čím sa odlišuje od riešení založených na systémových hliníkových profiloch. Komponenty sú navrhnuté tak, aby počas práce fungovali pružne a nerozšroubovávaly sa.
Používanie PJ Systemu nevylučuje možnosť používania alternatívnych systémov. Správne navrhnuté spoje umožňujú používanie viacerých systémov zároveň.
Nespochybniteľnou prednosťou tvorby konštrukcií na základe rúrkového stavebnicového systému je jednoduchosť montáže. S pomocou jedného kľúča môžeme zmeniť rozstup podpier, výšku a šírku konštrukcie a mnoho iných parametrov a vytvoriť tak personalizovaný produkt, teda taký, ktorý splnia aktuálne potreby.

Vo výrobných závodoch zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu personalizácia nástrojov. Týka sa to nielen priamych výrobných oblastí, ale aj logistiky. Na pružnosti výrobného procesu závisí efektivita práce a náklady nesené vo výsledku zavedených zmien. Práve tieto zmeny sú motorom rozvoja, preto musí byť miesto a nástroje prispôsobené premenlivým podmienkam panujúcim na spotrebiteľskom trhu. Trubkový stavebnicový systém (System PJ) sa dokonale hodí k modelovaniu pružných riešení. Vďaka modulovej konštrukcii, širokému spektru súčasti a zapojeniu Lean team sa zmeny stávajú niečím prirodzeným a jednoduchým.