KVALITA

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom vám nabídli výrobky vysoké kvality, proto na území našeho výrobního závodu panují nejvyšší standardy, což potvrzují dosažené certifikáty: ISO: 9001:2015 (systém řízení kvality) a ISO:3834-2 (Kvalitativní nároky na sváření kovových materiálů)

POLITIKA KVALITY FIRMY WAMECH

1. Kvalita znamená splnění aktuálních potřeb a budoucích očekávání zákazníka a zároveň nutnost zajistit zájmy vlastní firmy. Kvůli tomu je kvalita vždy kompromisem mezi technickými možnostmi a výrobními náklady. Správně chápaná a produkovaná kvalita se díky tomu vždy vyplatí.
2. Zajištění správné kvality probíhá preventivně, samokontrola běží už v počátečních fázích realizace výroby.
3. Kvalita je vytvářena všemi členy personálu. Proto také chápeme správné řízení týmu jako podmínku nezbytnou pro udržení stabilní kvality v každé oblasti činností společnosti.
4. Kvalitativní požadavky plynou z potřeb oznamovaných zákazníky, normami a zákony. Jsou podrobně popsány v postupech, pokynech, návodech a jsou kdykoliv dostupné.
5. Zavedení a udržení systému kvality podle ISO 9001 poskytuje organizační základy a představuje pomocný prostředek při realizaci cíle zamýšleného WAMECH: dosažení kvality očekávané zákazníkem za spoluúčasti a s pomocí všech spolupracovníků.
6. Přáním zaměstnanců je vyrábět takové výrobky, jaké by sami chtěli kupovat.

VLASTNĚNÉ CERTIFIKÁTY