MÉDIÁ

V snahe priblížiť vám našu firmu a jej inovatívne riešenia sme zhromaždili mnoho rôznorodých informačných materiálov v podobe animácií, videí, prípadových štúdií a brožúr. Dúfame, že vyššie uvedené materiály umožňujú presnejšie zoznámenie sa s našou ponukou a nabádajú ku kontaktu s nami.
Všetok štandardný sortiment ponúkaný našou firmou sa nachádza v produktových katalógoch, ktoré sú dostupné na stiahnutie a prehliadanie v online verzii.
Pre podrobnejšie zoznámenie s konkrétnymi realizáciami z oblasti optimalizácie vnútornej logistiky pozývame k zoznameňiu sa s materiálmi v podobe prípadových štúdií - prehľadu implementovania konkrétneho projektu u zákazníka.
Videá a animácie vám umožní presne spoznať výhody našich systémov a ich preskúmanie "v akcii". Existuje mnoho podstatných detailov týkajúcich sa konštrukcie našich prepravných vozíkov a plošín, vďaka vyššie uvedeným materiálom sa s nimi môžete dôkladne zoznámiť.

MÉDIÁ