HISTÓRIA

 • 2017 - nové systémy pre intralogistice

  Našim rozšírený o ďalšie dva inovátorov vnútorných logistiky: AIO a ESF
 • 2016 - Počiatok automatizácie výroby

  za účelom zvýšenia výrobnej kapacity kúpil zváracieho robota a zariadenia na automatické rezanie profilov
 • 2015 - otvorenie nového výrobného závodu

  s ohľadom na vysoko dynamický rozvoj predaja otvárame nový závod sériovej výroby vo Skawine
 • 2014 - získanie certifikátu ISO 3834-2

  kvalitu našich produktov od tohto okamihu potvrdzuje certifikát splnenia prísne zváračské normy
 • 2013 - zvýšenie výrobného priestoru o 1200 m2

  ďalší rozvoj firmy a zahájenie sériovej výroby technologických vozíkov
 • 2000 - získanie certifikátu ISO 9001

  pre zabezpečenie najvyššej kvality služieb a produktov, bol zavedený systém riadenia kvality ISO 9001
 • 1995 - stavba novej výrobnej haly

  rýchly rozvoj firmy viedol k nutnosti investícií
 • 1994 - zmena právneho štatútu spoločnosti

  rozvoj spoločnosti a začatie obchodnej činnosti
 • 1990 - začiatok činnosti firmy

  Prvým odberateľom produktu sa stali Zakłady Przemysłu Tytoniowego (v súčasnosti Phillip Morris Polska)