PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Od okamihu založenia našej firmy medzi jej silné stránky patrí projektovo-inžinierske zázemie a nepochybne môžeme prehlásiť, že ide o jeden z kľúčových prvkov nášho úspechu. V priebehu času sa naše projektové oddelenie výrazne zväčšilo a teraz na každom z našich aktuálnych a budúcich projektov pracuje tím skúsených projektantov.

Ponúkame pomoc s optimalizáciou vnútornej logistiky pomocou prípravy unikátneho návrhu plošín a vozíkov prispôsobených profilu výroby, špecifikácii závodu a individuálnym potrebám zákazníka. Riešenia špeciálneho určenia sú pre našich zákazníkov najlepšou voľbou, pretože umožňujú ideálne prispôsobenie produktu ich potrebám. "Štandardné" logistické riešenia často totiž nie sú prispôsobené charakteru konkrétneho závodu a nezohľadňujú individuálne bezpečnostné zásady.

Výber najoptimálnejšieho riešenia ilustruje schéma nižšie. Úzka spolupráca projektového oddelenia s prototypovým zabezpečuje spokojnosť zákazníka a prináša istotu, že výrobok, ktorý získa, splní jeho očakávania.

CYKLUS IMPLEMENTOVANIA VÝROBKU