ĽUDIA A KARIÉRA

Pre našu firmu je ľudský kapitál jednou z najdôležitejších oblastí a určite kľúčovým prvkom, vďaka ktorému sa tak dynamicky rozvíjame. Ako rodinná firma zastávame názor, že každý zo zamestnancov je členom našej rodiny a spolupodieľa sa na úspechu. Pro partnerský prístup vo vzťahu nadriadený - zamestnanec a stávkovanie na podporu pri riešení problémov nám umožňuje spoločne tvoriť silnú firmu už od začiatku jej existencie. Okrem stabilného miesta zamestnania môžeme ponúknuť príjemnú pracovnú atmosféru a možnosti všestranného rozvoja pri technicky pokročilých projektoch

PREDSTAVENSTVO FIRMY

Firma Wamech je rodinná firma - bola založená v roku 1989 manželmi Albinou a Piotrom Wąsik. Vďaka ťažkej práci, nápadom a vysokému nasadeniu sme zaznamenali veľký úspech a naďalej sa z roka na rok rýchlo rozvíjame. Aktuálne velenie na palube Wamechu prevzala už ďalšia generácia - pán Wojciech Wąsik, syn zakladateľa.

piotr wąsik właściciel wamech

– Piotr Wąsik, predseda predstavenstva – zakladateľ firmy WAMECH

25 rokov je veľa a zároveň málo. Všetko záleží na tom, či sa firma tvorí pre potreby viacerých kontraktov alebo aby pôsobila pre mnohé generácie. Činnosť sme zahájili stavbou prototypových strojov v časoch, keď sa súkromným podnikateľom pohŕdavo hovorilo „pijavice“ a boli spájaní s nízkou kvalitou výrobkov. Od začiatku činnosti sme bojovali s týmto stereotypom, aj cez veľkú skazu, ktorú napáchalo 50 rokov ľudovej vlády, pokiaľ ide o prístup k práci.  Dnes sme pyšní na svoju značku a stály rozvoj firmy. Máme skvelý tím, ktorý sa s emocionálnym nasadením dokáže chopiť ťažkých výziev. Nájdete v ňom skúsených spolupracovníkov zocelených náročnými projektmi a mladých inovátorov plných nadšenia. Máme presnú víziu budúcnosti a dobrú stratégiu pripravenú pre ďalšie generácie naším synom Wojciechom.

Každý deň prináša zmeny, zaujímavé nápady a nové riešenia. Práve kvôli tomu máme radi našu prácu. Radi sa delíme o skúsenosti, pretože už za 25 rokov bude syn potrebovať pri riešení problémov, ktoré dnes ešte nie sme schopní predvídať, podporu ďalšej generácie.