MÉDIA

Ve snaze přiblížit vám naši firmu a její inovativní řešení jsme nashromáždili mnoho různorodých informačních materiálů v podobě animací, videí, případových studií a brožur. Doufáme, že výše uvedené materiály umožňují přesnější seznámení se s naší nabídkou a vybídnou vás ke kontaktu s námi.
Veškerý standardní sortiment nabízený naší firmou se nachází v produktových katalozích, které jsou dostupné ke stažení a prohlížení v online verzi.
Pro podrobnější seznámení s konkrétními realizacemi z oblasti optimalizace vnitřní logistiky zveme k seznámení se s materiály v podobě případových studií - přehledu implementování konkrétního projektu u zákazníka.
Videa a animace vám umožní přesně poznat výhody našich systémů a jejich prohlédnutí „v akci“. Existuje mnoho podstatných detailů týkajících se konstrukce našich přepravních vozíků a plošin, díky výše uvedeným materiálům se s nimi můžete důkladně seznámit.

MÉDIA