ROZSAH POUŽÍVÁNÍ TRUBKOVÉHO STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU

Trubkový stavebnicový systém si nachází celou řadu příznivců mezi výrobci zavádějícími Lean Manufacturing. Pružnost výroby do značné míry závisí na možnosti rychlého přizpůsobení layoutu továrny aktuálním potřebám. Modulová stavba a široké spektrum složek systému poskytují převahu nad tradičními řešeními (ve smyslu svařování). Od okamžiku navržení konstrukce po realizaci nejednou uplyne jen pár hodin a v případě úpravy jen pár minut.
Cennou vlastností systému je jeho univerzální využití. Správně navržené spoje umožňují stavbu jak statických, tak i dynamických konstrukcí, což jim dává převahu nad alternativními systémy založenými na hliníkových profilech.
System PJ je modulový systém, který tvoří trubky (potažené ABS, antistatickým ESD a poniklované), spojky, válečkové lišty, kola a zakončovací prvky různého druhu.
Systém umožňuje rychlou, snadnou a čistou výrobu, aniž byste museli mít k dispozici další schopnosti a speciální montážní nářadí, a různorodost komponentů zaručuje zhotovení libovolné prostorové konstrukce.
Ve výrobních závodech sehrává čím dál důležitější roli personalizace nástrojů. Týká se to jak přímých výrobních oblastí, tak i logistiky. Na pružnosti výrobního procesu závisí efektivita práce a náklady nesené ve výsledku zavedených změn. Právě tyto změny jsou motorem rozvoje, proto musí být místo a nástroje přizpůsobeny proměnlivým podmínkám panujícím na spotřebitelském trhu. Trubkový stavebnicový systém (System PJ) se dokonale hodí k modelování pružných řešení. Díky modulové konstrukci, širokému spektru součástí a zapojení Lean Teamů se změny stávají něčím přirozeným a jednoduchým.
System PJ se hodí jak ke stavbě statických konstrukcí, tak i dynamických, čímž se odlišuje od řešení založených na systémových hliníkových profilech. Komponenty jsou navrženy tak, aby během práce fungovaly pružně a nerozšroubovávaly se.
Používání PJ Systemu nevylučuje možnost používání alternativních systémů. Správně navržené spoje umožňují používání několika systémů zároveň.
Nezpochybnitelnou předností tvorby konstrukcí na základě trubkového stavebnicového systému je snadnost montáže. S pomocí jednoho klíče můžeme změnit rozteč podpěr, výšku a šířku konstrukce a mnoho jiných parametrů a vytvořit tak personalizovaný produkt, tedy takový, který splní aktuální potřeby.

Ve výrobních závodech sehrává čím dál důležitější roli personalizace nástrojů. Týká se to jak přímých výrobních oblastí, tak i logistiky. Na pružnosti výrobního procesu závisí efektivita práce a náklady nesené ve výsledku zavedených změn. Právě tyto změny jsou motorem rozvoje, proto musí být místo a nástroje přizpůsobeny proměnlivým podmínkám panujícím na spotřebitelském trhu. Trubkový stavebnicový systém (System PJ) se dokonale hodí k modelování pružných řešení. Díky modulové konstrukci, širokému spektru součástí a zapojení Lean Teamů se změny stávají něčím přirozeným a jednoduchým.