PARAMETRY TRUBKOVÉHO STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU

PJ System se hodí jak ke stavbě statických konstrukcí, tak i dynamických, čímž se odlišuje od řešení založených na systémových hliníkových profilech. Komponenty jsou navrženy tak, aby během práce fungovaly pružně a nerozšroubovávaly se. Speciálně vytvořené spoje umožňují rychlou a pevnou montáž jednotlivých dílů.
Používání PJ Systemu nevylučuje možnost používání alternativních systémů. Vhodně navržené spoje umožňují používání několika systémů zároveň a přinášejí svobodu v rozsahu integrace systému s jinými druhy konstrukce.
Nezpochybnitelnou předností tvorby konstrukcí na základě trubkového stavebnicového systému je snadnost montáže. S pomocí jednoho klíče můžeme změnit rozteč podpěr, výšku a šířku konstrukce a mnoho jiných parametrů a vytvořit tak personalizovaný produkt, tedy takový, který splní aktuální potřeby. Další hodnotou je rychlá montáž a demontáž systému konstrukce vytvořené s pomocí pj, který může být upravován částečně nebo jako celek. Systém nemá omezení v oblasti maximálního množství složení - konstrukce mohou být tvořeny opakovaně při využití stejných dílů.
PJ system je ideální nástroj pro tvorbu výrobních stanovišť, skladovacích prostor nebo tvorby nadstavby na plošině intralogistického vozíku. Nezávisle na určení bude trubkový stavebnicový systém podporovat činnost závodu v rozsahu lean manufacturing a umožní rychlé přizpůsobení konstrukce podle potřeby v případě změny výrobního procesu.

system rurowo - złączkowy wamech