PARAMETRE RÚRKOVÉHO STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU

PJ System sa hodí ako k stavbe statických konštrukcií, tak i dynamických, čím sa odlišuje od riešení založených na systémových hliníkových profiloch. Komponenty sú navrhnuté tak, aby počas práce fungovali pružne a nerozšroubovávaly sa. Špeciálne vytvorené spoje umožňujú rýchlu a pevnú montáž jednotlivých dielov.
Používanie PJ Systemu nevylučuje možnosť používania alternatívnych systémov. Vhodne navrhnuté spoje umožňujú používanie viacerých systémov zároveň a prinášajú slobodu v rozsahu integrácie systému s inými druhmi konštrukcie.
Nespochybni teľnou prednosťou tvorby konštrukcií na základe rúrkového stavebnicového systému je jednoduchosť montáže. S pomocou jedného kľúča môžeme zmeniť rozstup podpier, výšku a šírku konštrukcie a mnoho iných parametrov a vytvoriť tak personalizovaný produkt, teda taký, ktorý splnia aktuálne potreby. Ďalšou hodnotou je rýchla montáž a demontáž systému konštrukcie vytvorenej s pomocou pj, ktorá môže byť upravovaná čiastočne alebo ako celok. Systém nemá obmedzenia v oblasti maximálneho množstva zloženia - konštrukcie môžu byť tvorené opakovane pri využití rovnakých dielov.
PJ system je ideálny nástroj pre tvorbu výrobných stanovíšť, skladovacích priestorov alebo tvorbu nadstavby na plošine intralogistického vozíku. Nezávisle na určeniu bude rúrkový stavebnicový systém podporovať činnosť závodu v rozsahu lean manufacturing a umožní rýchle prispôsobenie konštrukcie podľa potreby v prípade zmeny výrobného procesu.