PROJEKTOVÁ ČINNOST

Od okamžiku založení naší firmy mezi její silné stránky patří projektovo-inženýrské zázemí a nepochybně můžeme prohlásit, že jde o jeden z klíčových prvků našeho úspěchu. V průběhu času se naše projektové oddělení výrazně zvětšilo a nyní na každém z našich aktuálních a budoucích projektů pracuje tým zkušených projektantů.

Nabízíme pomoc s optimalizací vnitřní logistiky pomocí přípravy unikátního návrhu plošin a vozíků přizpůsobených profilu výroby, specifikaci závodu a individuálním potřebám zákazníka. Řešení speciálního určení jsou pro naše zákazníky nejlepší volbou, protože umožňují ideální přizpůsobení produktu jejich potřebám. „Standardní“ logistická řešení často totiž nejsou přizpůsobena charakteru konkrétního závodu a nezohledňují individuální bezpečnostní zásady.

Výběr nejoptimálnějšího řešení ilustruje schéma níže. Úzká spolupráce projektového oddělení s prototypovým zajišťuje spokojenost zákazníka a přináší jistotu, že výrobek, který získá, splní jeho očekávání.

CYKLUS IMPLEMENTOVÁNÍ VÝROBKU