POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Dokładamy wszelkich starań by oferować Państwu produkty wysokiej jakości, dlatego na terenie naszego zakładu produkcyjnego panują najwyższe standardy, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty: ISO: 9001:2015 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO:3834-2 (Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych).

POLITYKA ŚRODOWISKOWA FIRMY WAMECH

1. Środowisko naturalne jest dobrem, o które należy dbać i za które jesteśmy odpowiedzialni, aby przyszłe pokolenia mogły bezpiecznie żyć i dalej się rozwijać. Naszą misją jest prowadzenie działalności w sposób racjonalny ekologicznie, z poszanowaniem życia ludzkiego, fauny i flory. Prowadzony przez nas zrównoważony sposób zarządzania firmą pozwala na zaspokojenie oczekiwań Klientów, przy jednoczesnym zachowaniu interesów własnych firmy i zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naszej działalności.

2. W celu zapewnienia najlepszych środowiskowo materiałów wymogi ekologiczne są jednym z głównych punktów przy ocenie dostawców.

3. Już na etapie konstrukcyjnym bierzemy pod uwagę istniejące i dostępne na rynku technologie recyklingu i odzysku, aby postępowanie z naszym produktem po zakończonym cyklu życia było proste, możliwe do recyklingu i ekonomicznie opłacalne.

4. Nasza firma gwarantuje spełnienie wymagań prawnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska.

5. Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego wg. Normy ISO 14001:2015.