PŘÍPADOVÁ STUDIE

Video představuje realizaci projektu - implementaci interního přepravního systému E-Liner ve výrobním závodě MAN.

Díky zavedení systému se podařilo dosáhnout nárůstu ergonomie a bezpečnosti a také byl omezen hluk vydávaný projíždějícími přepravními soupravami.